Kursen ger kunskaper i modern och klassisk arabisk litteratur.