Kursen ger en introduktion till den moderna standardarabiskans grammatik och elementär färdighet i det talade och skrivna högspråket, samt ger en förståelse för arabiskans roll och egenart i den moderna Arabvärlden och dess särdrag i kontexten av andra semitiska språk.