Kursen ger en introduktion till den moderna standardarabiskans grammatik och elementär färdighet i det talade och skrivna språket, samt  en förståelse för arabiskans roll och egenart i den moderna Arabvärlden och dess särdrag i kontexten av andra semitiska språk.