Under kursen diskuterar studenterna vad som kännetecknar en antik helgedom (tillkomst, läge, utformning, arkitektur) samt olika typer av helgedomar (t.ex. panhellenska, orakel, inkubation, heroskulter). Vidare studeras vilka aktiviteter som ägde rum i på antika kultplatser och hur det gudomliga och mänskliga samverkade samt hur detta påverkade helgedomens utformning. En central del av kursen är hur det antika källmaterialet (texter, inskrifter, bilder och arkeologi) återger helgedomarnas utveckling från ca. 1000-talet f.Kr. till dess att kristendomen tog över och förvandlade dessa platser.