Denna kurs riktar sig till dig som undervisar eller vill undervisa i modersmål. Kursen omfattar 30 hp och består av sex delkurser om 5 hp där två delkurser läses parallellt under tre terminer. De två första terminerna läser du ämnesspecifika kurser vid språkvetenskapliga fakulteten samtidigt som du studerar kurser i läroplanskunskap och didaktik vid fakulteten för utbildningsvetenskaper. Delkurserna vävs in i varandra genom att seminarier knyter an till läromoment i de parallella momenten.Den avslutande terminen läser du ämnesspecifika kurser vid den språkvetenskapliga fakulteten. Även här framhävs det didaktiska perspektivet genom seminarieuppgifterna.De ämnesspecifika kurserna tar upp kulturhistoria och samhällsliv, litteratur, kontrastiv grammatik och språkstruktur för modersmålslärare.