Kursen ger en översikt över belägg från Afrika söder om Sahara om uppkomst och spridning av livsmedelsproduktionen och olika tekniska innovationer som rör metallbearbetning, samt ursprung och utveckling av urbanism. I samband med dessa frågor behandlas även de förändrade egenskaperna hos sociala och politiska organisationsformer, handelsmönster både inom kontinenten och med andra delar av världen, och påverkan av ritual, tro och symboliska praktiker.