Kursen riktar sig till studenter på avancerad nivå i arkeologi, historia eller hållbarhetsstudier som vill bygga en fördjupad kunskap i afrikansk arkeologi och historia och förstå kopplingarna mellan den historiska kunskapen och hållbarhetsfrågor idag. För studenter som kommer från hållbarhetsstudier med ett intresse för den afrikanska kontinenten ger kursen en historisk bakgrund som är nödvändig för en förståelse av dagens landskap och samhälle. De tidiga innovationerna inom livsmedelsproduktionen och senare experiment med nya grödor är viktiga referenspunkter för kunskap och perspektiv om ett hållbart jordbruk och livsmedelsförvaltning i dag.

Kursen går också igenom tidigare mönster av urbanism och centraliserad organisation av handel och resurser, vilket ger en bättre förståelse för urbana utmaningar och framtider. Landskapshistoria är grundläggande för bevarande förvaltning, utveckling och landskapsplanering. Genom fallstudier kommer kursen att zooma in på regioner eller tidsperioder som kan belysa samhällsövergångar inom matförsörjning, urbanism och landskapsförvaltning.