I denna kurs ligger fokus på den arkeologiska kunskapsproduktionen. Kursen börjar med arkeologisk teori och ger en orientering i arkeologiska metoder. I moment två studerar du historiska landskap och gör en egen landskapsanalys. I moment tre skriver du ett eget mindre vetenskapligt verk i form av en kortare uppsats. Moment fyra innebär deltagande i en fältarkeologisk undersökning, men kan planeras individuellt tillsammans med kursansvarig lärare.