Kursen behandlar aktuell osteologisk och arkeologisk teori och metod. Ett urval av texter inom humaniora, naturvetenskap och medicin läses och diskuteras, bland annat med hänseende på de etiska aspekterna kring tillvaratagandet av skeletala lämningar. Kursen ägnas huvudsakligen åt författandet av en vetenskapligt dokumenterad uppsats som ska innefatta en självständig problemdiskussion, samt identifierings- och analysarbete av ett osteologiskt källmaterial.