Kursen är forskningsinriktad och fokuserar på hur fältarkeologi kan problematisera relevanta frågeställningar. Du medverkar vid planering av utgrävningen/undersökningen i samråd med projektansvarig/kursansvarig samt med tydligt definierade ansvarsområden vid utförandet av verksamheten och efterföljande fyndhantering, analys och rapportskrivning. Vikt läggs också vid förmedling av arkeologisk kunskap i olika medier.