Kursen är forskningsinriktad och fokuserar på hur fältarkeologi kan problematisera relevanta frågeställningar. Du medverkar vid planeringen av utgrävningen/undersökningen i samråd med projektansvarig/kursansvarig och har tydligt definierade ansvarsområden vid utförandet av verksamheten och efterföljande fyndhantering, analys och rapportskrivning. Vikt läggs också vid förmedling av arkeologisk kunskap i olika medier. Observera att du måste vara beredd på att arbeta med manualer och arkeologiska föreskrifter på svenska samt ha förståelse för svensk arkeologisk terminologi.