Kursen ger grundläggande kunskaper i det balochiska språkets fonetik, formlära och syntax samt ger en kortfattad översikt över balochernas historia. Dessutom ger den viss färdighet i att läsa, tala och skriva balochiska. En översikt över balochiskans dialekter och språkets ställning inom den iranska språkfamiljen ingår, liksom en orientering i olika ortografiska system för balochiska.