Kursen ger fördjupade kunskaper i det balochiska språkets formlära och syntax och de variationer som förekommer i olika balochiska dialekter. Dessutom avses att ge ytterligare färdighet i att läsa, tala och skriva balochiska. En översikt över balochisk litteratur ingår också.