Kursen innebär fördjupade studier i klassisk och modern balochiska, balochisk dialektologi samt litteraturteori.