Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter i balochiskt uttal, ortografi, grammatik och syntax. Kursen består dessutom av översättning av enklare text.