Kursen syftar till att i förhållande till baskursen Bulgariska II ge ökad praktisk språkfärdighet samt ökade kunskaper om bulgariska språket och litteraturen. Kursen består av följande fyra delkurser: - Muntlig språkfärdighet och fonetik, 7,5 p - Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 p - Text, 7,5 p - Litteraturhistoria, 7,5 p