Kursen syftar till att i förhållande till baskursen Bulgariska II ge ökad praktisk språkfärdighet samt ökade kunskaper om bulgariska språket och litteraturen. Kursen består av följande fyra delkurser:- Muntlig språkfärdighet och fonetik, 7,5 p- Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 p- Text, 7,5 p- Litteraturhistoria, 7,5 p