Kursen ger god och allsidig praktisk språkfärdighet och ytterligare ökade teoretiska kunskaper om bulgariska språket samt utökade kunskaper om bulgarisk litteratur och kultur. Kursen består av fyra delkurser:- Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 p- Muntlig språkfärdighet, 7,5 p- Text och litteraturhistoria, 7,5 p- Bulgarienkunskap I, 7, 5 p