Kursen innehåller översättningsövningar med praktisk inriktning, träning i att tala och uppfatta bulgariska.