Nationalism och etniska konflikter präglar i hög grad dagens värld. I Europa har mångnationella statsbildningar upplösts och motsättningar mellan invandrare och majoritetsbefolkning tilltagit. Samtidigt är idén om det multietniska samhället ett politiskt honnörsord både i Västeuropa och i de nationsbildningsprojekt som bedrivs i internationell regi på Balkan och i Mellanöstern. Hur kan man förklara etnicitetens politiska roll i det moderna samhället? Vilka faktorer ligger bakom nationalism och etniska konflikter? Vad kännetecknar social mobilisering på etnisk grund? Sådana frågeställningar diskuteras under kursen. Syftet är att studera antropologisk, sociologisk, statsvetenskaplig och socialpsykologisk teoribildning relaterad till nationalism och etniska konflikter.