Kursen ger vidgad och fördjupad förståelse för, samt färdigheter i grundläggande etnologiska metoder, tekniker och materialkategorier.  Studenten tränas i att - utifrån ett tilldelat samhällsrelevant tema - planera, genomföra och bearbeta intervjuer, deltagande observationer och internetbaserat fältmaterial, samt att söka och hantera arkivmaterial. I kursen ryms också diskussioner om forskningsetiska frågeställningar.