Under kursen genomför du en självständig övningsuppgift i form av en mindre etnologisk uppsats. Kursen syftar till att utveckla din förmåga till vetenskaplig problemformulering och analys, att tillämpa etnologiska arbetsmetoder och tekniker under fältarbete, samt att i skrift presentera och diskutera ett eget insamlat forskningsmaterial. Även deltagande i uppsatsventilering ingår.