Kursen erbjuder en introduktion till den engelskspråkiga postmoderna litteraturen. Den omfattar postmodern skönlitteratur och teori, och fokuserar på nyckelbegrepp under denna tidsperiod såsom lek med skapandet av världar, metafiktion, samt den postmoderna estetikens uppkomst och eventuella slut. Kursen fokuserar även på postmoderna tolkningar av historien och kroppen, och behandlar den postmoderna litteraturens relation till populärkulturen och andra media.