Kursen utforskar mångfalden inom tjugohundratalets engelskspråkiga litteratur. Med utgångspunkt i påståenden kring postmodernismens slut erbjuder den dig möjligheten att ägna dig åt ett stort urval av samtida litterära texter samt studera hur dessa texter har teoretiserats. Kursen undersöker därigenom hur skönlitteraturen har behandlat de händelser och problem som hittills format detta århundrade, såsom klimatförändringar, finanskrisen, och säkerhetsstatens uppkomst.