I en tid där böcker läses i digital form är det särskilt relevant att studera litteratur som fysisk enhet. Kursen uppmärksammar de materialbärare som distribuerar texter i rum och tid. Kursen behandlar en mängd olika ämnen som är centrala för det multidisciplinära området bokhistoria, såsom förlagshistoria, medieteori, texthistoria, författarskap och immateriella rättigheter samt det litterära värdets symboliska ekonomi.