Denna kurs ger kraftfulla verktyg för att utforska den amerikanska litterära kulturen efter andra världskriget och fram till i dag. Kursen innehåller läsning av utvalda texter, såväl kanoniska som mindre kända, och riktar fokus mot nyckelfrågor som postmodernismens uppgång och fall, "the program era", kalla kriget, nyliberalism och ekonomi, den antropoceniska kulturen, samhällsrörelsernas litteratur samt icke-mänskliga narrativ. Längs vägen kommer vi också att upptäcka hur ny metodologi, periodisering och tematik har omdefinierat forskningen om samtidens litteratur.