Kursen utgår från grunddragen i USA:s politiska system med fokus på relationen mellan presidenten, kongressen och domstolarna.