Kursen diskuterar problem och frågor som rör amerikanska massmedier. Vi läser och diskuterar texter, studerar olika medieformer och placerar dem i deras politiska, kulturella och historiska sammanhang. Olika teman som berörs kan vara nyhetsvärdering, kulturellt minne, visuell kultur, ras/etnicitet och genus, populärkultur, politisk kommunikation och internet.