Kursen ger en översiktlig framställning av det mest centrala begreppet inom estetiken genom att presentera dess utveckling och roll inom olika filosofiska diskussioner från Platon till Nietzsche. Eftersom det estetiska värdet eller skönhetens vikt historiskt ofta förknippats med dess känslomässiga, kognitiva och moraliska innehåll, studeras även dessa samband. Är konsten en källa till kunskap? Är skönheten en symbol för det goda?