Finska B är en direkt fortsättning på Finska A1 och A2. Kursen ger ökade färdigheter i användningen av finska i tal och skrift samt fördjupade teoretiska kunskaper om finska språket och finsk litteratur och kulturhistoria. Den innehåller fyra delkurser: Grammatik (7,5 hp), Muntlig färdighetsträning (7,5 hp), Skriftlig färdighetsträning (7,5 hp) och Litteratur- och kulturhistoria (7,5 hp). Finska B är en nätbaserad kurs som går på halvfart. Den börjar på höstterminen och löper över hela läsåret. De praktiska momenten övas kontinuerligt under regelbundna veckoträffar över nätet.