På kursen får du träning i att utgående från tidningstexter, radioprogram, nyheter, webbsidor och grammatik öka den inom A-kursen förvärvade muntliga språkfärdigheten och förmågan att förstå och tala finska i formella sammanhang. Du får konversationsövningar samt träning i att hålla korta föredrag och referat, och du lär dig att uttrycka åsikter.