Kursen innehåller träning i att utgående från grammatik och textläsning (100 sidor) förbättra din förmåga att använda finska i skrift och att förstå och analysera olika typer av texter. Du får översätta, analysera och återge texter med hjälp av t.ex. referat och uppsats. Kursen är nätbaserad och har tio träffar via nätet.