Kursens tema är artificiell intelligens (AI) och de filosofiska frågor som AI aktualiserar. Den tjänar som introduktion både till vad AI är och till olika relaterade filosofiska frågor. Bland klassiska filosofiska frågor som väcks finns frågor om vad intelligens, medvetande, kunskap och förståelse är. Vad krävs för att ett system kan kallas intelligent eller sägas ha kunskap? Kräver intelligens medvetande?AI ger också upphov till olika etiska frågor. Vilka risker finns med AI och dess utveckling och hur ska vi se på dessa? Har system med artificiell intelligens moraliska rättigheter? Kursen behandlar dessa och liknande filosofiska frågeställningar. Dessa frågeställningar är centrala för en förståelse av vad AI är och kan bli och av vad AI kommer att betyda för oss i framtiden.