VI kommer att läsa tre av nittonhundratalets mest kanoniska verk som behandlar tänkandets natur och dess roll i mänskliga förehavanden - Elizabeth Anscombes Intention, Hannah Arendts The Human Condition samt Iris Murdochs The Sovereignty of the Good. Kursens teman inbegriper förhållandet mellan det privata och det publika, mellan individen och kollektivet, samt mellan det etiska och det politiska.