Kursen innehåller magisterarbete om 15 hp. Kursen ger fördjupade kunskaper om huvudspråket samt förtrogenhet med språkvetenskapliga metoder och problem.