Kursen utgörs av ett självständigt masterarbete om 30 hp över ett tema inom finsk-ugrisk språk- eller litteraturvetenskap.