Hur görs genus i reklamen och i konsthistorien? Vad är en queer läsning? Vad kan feministisk kulturell aktivism innebära? Dessa frågor och mycket annat diskuteras och kursen ger grundläggande kunskaper i tvärvetenskaplig genusforskning med särskilt fokus på kulturella representationer. Den bidrar med problematiserande perspektiv på kön/genus i relation till andra maktordningar, exempelvis klass, sexualitet och etnicitet. Kursen är en utmärkt introduktion för dig som är intresserad av frågor om kön/genus och makt i relation till kulturella representationer, och den passar bra för dig som vill göra genusvetenskap till en del av din utbildning.