Kursen ger ytterligare fördjupning i hindi. Vidare ger kursen grundläggande kunskaper i sanskrit samt insikt i de nyindiska språkens utveckling. Vidare har kursen som syfte att ge dig en förmåga att med viss självständighet genomföra och presentera en undersökning av en frågeställning rörande hindi.