Kursen ger ytterligare fördjupad förmåga att läsa och tolka texter på hindi, goda muntliga och skriftliga färdigheter i språket samt fördjupade och breddade kunskaper i Indiens kultur och sociala förhållanden. Vidare ger kursen dig en förmåga att självständigt genomföra och presentera en forskningsanknuten undersökning av en frågeställning rörande hindi.