Kursen ger en introduktion till hindis grammatik och elementär färdighet i det talade och skrivna hindi, samt ger en förståelse för hindis roll i Sydasien och dess särdrag i kontexten av andra indiska språk, eller andra språk i dess omvärld.