Kursen ger färdighet att läsa och analysera bibelhebreiska texter.