Kursen ger grundläggande kunskaper i sanskrit samt viss kännedom om Indiens språk.