Introduktion till indisk filosofi ur ett akademiskt perspektiv. Kursen består av föreläsningar, övningar, grupparbeten och självständiga skrivuppgifter.