Kursen ger dels fördjupade och vidgade kunskaper i de äldre stadierna av de indoariska språken och i Indiens kulturhistoria, dels grundläggande kunskaper i hindi.