Du skriver ett självständigt arbete över ett tema inom indisk språk- eller litteraturvetenskap.