Kursen ger grundläggande kännedom om Irans och Afghanistans politiska historia från cirka 500-talet före Kristus till nutid.