Kursen ger grundläggande färdigheter i medelpersiska samt förmåga att analysera grammatiska konstruktioner i medel- och tidig nypersiska ur ett diakroniskt perspektiv.