Kursen ger fördjupade färdigheter och kunskaper i den moderna nypersiskan och dess litteratur.