Studier i persiska under en termin vid ett av institutionen godkänt lärosäte i Iran.