Studier i persiska under en termin vid ett av institutionen godkänt lärosäte i ett persisktalande land. Kontakta institutionen för information om aktuella avtal.